RCZ, de laagste contributie!

Contributie seizoen 2021 / 2022

Hieronder een overzicht van de contributie per leeftijdscategorie.

 

Geboorte-jaar

Jaarcontributie    

Senioren

2001 of ouder

170,-  85,00 ivm actie*

JO20

2002

170,-  85 ,00 ivm actie*

JO19/MO19

2003

130,-*

JO18

2004

130,-

JO17/MO17

2005

100,-

JO16

2006

100,-

JO15/MO15

2007

100,-

JO14

2008

100,-

JO13/MO13

2009

100,

JO12

2010

100,-

JO11

2011

80,-

JO10

2012

80,-

JO9

2013

80,-

JO8

2014

80,-

JO7/MiniRacers

2015

80,-

Dwergen

2016 en jonger

gratis

Niet spelend lid / B-lidmaatschap

 

52,-

 

 

 

MO=Meisjes onder

 

 

JO=Jeugd onder

 

 

 

 

*Actie voor senioren leden
In het seizoen 2020/2021 hebben de senioren helaas helemaal niet kunnen trainen en spelen. Alleen de spelers tot en met 26 jaar mochten de laatste paar weken weer gezamenlijk trainen. Ook onze geliefde clubavonden, derde helften en feestjes konden helaas niet door gaan. 

Als bestuur komen we daarom de seniorenleden alsvolgt tegemoet: alle senioren-leden van RCZ betalen in het komend seizoen (2021-2022) slechts 50% van de jaarcontributie. 
Voorwaarden: 
- Eventuele contributie-achterstand moet betaald zijn per 30 juni 2021
- Geldig voor alle leden die in een seniorenteam spelen

 

Contributiebetaling eerste/lopende seizoen:

Na aanmelding en proeftraining schrijft u zich in tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek en betaalt u de contributie voor het eerste/lopende seizoen.  Bij inschrijving na 1 januari rekenen we de helft van de contributie.

De contributie voor de volgende seizoenen wordt geïnd via NIKKI

Voor de contributie-inning is RCZ een samenwerking aangegaan met NIKKI. Concreet betekent dit dat NIKKI uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook kunt u de contributie in 6 maandelijkse termijnen te voldoen. In dat geval worden administratiekosten (10% van uw contributie, max. €19,- per seizoen) in rekening gebracht. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  Wanneer u de contributie in één keer betaalt, betaalt u geen administratiekosten

Vergoedingen via derden (bijvoorbeeld Meedoen Zaanstad)

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op rcz@nikki.nl
  2. De gehele communicatie over de contributie-inning  ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

 

NIKKI start per juni 2021 met de inning van de nog openstaande contributie voor het seizoen 2020 - 2021

De leden die nog contributie moeten betalen over seizoen 2020-2021 (of over eerdere seizoenen) ontvangen in juni de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de nog openstaande contributie van het seizoen 2020 – 2021 die verdeeld wordt over 2 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u de maand erna weer een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken. Tevens zit in de eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in juni geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, maar nog wel contributie moet betalen, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar rcz@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt

 

Informatie
Voor vragen omtrent de contributiebetaling kunt u ook terecht bij :

Petra Koppen: ledenadministratie@rcz.nu 

Contributierekening RCZ 

NL83INGB0000654925

t.n.v.  Racing Club Zaandam


Mocht contributiebetaling financieel een issue zijn, dan bestaat de mogelijkheid om de contributie door gemeente Zaanstad te laten betalen. Meer informatie vindt u hier:

Informatie over contributiebetaling via Meedoen Zaanstad    
NB: aanmelding via Meedoen Zaanstad alleen is niet voldoende voor inschrijving. Meld u of uw kind daarnaast aan bij rcz en we nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!