RCZ, de laagste contributie! - RCZ, de club waar alles kan!

RCZ, de laagste contributie!

Contributie seizoen 2022 / 2023

Hieronder een overzicht van de contributie per leeftijdscategorie.

 

Geboorte-jaar

Jaarcontributie    

Senioren

2003 of ouder

180,- 

Senioren 30+ (vrijdag 7x7)

 

  85-

JO20/MO20

2004

180,-  

JO19

2005

135,-

JO18

2006

135-

JO17/MO17

2007

105,-

JO16

2008

105,-

JO15/MO15

2009

105-

JO14

2010

105,-

JO13/MO13

2011

105,

JO12

2012

105,-

JO11

2013

85,-

JO10

2014

85,-

JO9

2015

85,-

JO8

2016

85,-

JO7/MiniRacers

2017

85,-

Dwergen

2018 en jonger

gratis

Niet spelend lid / B-lidmaatschap

 

52,-

Bij inschrijving na 1 januari rekenen we de helft van de contributie.


 

 

MO=Meisjes onder

 

 

JO=Jeugd onder

 

 

 


Lid worden? Meld je hier aan

De contributie  wordt geïnd via NIKKI

Het bestuur van RCZ  heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

NIKKI start in september met de inning van de contributie voor het seizoen 2022 - 2023

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren.  Ook is er wordt voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van ons als vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

U ontvangt in september de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in 6-maandelijkse termijnen betaalt.

Wanneer u in september geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

 

Termijnbetalingen

Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.  

 

Vergoedingen via derden (bijvoorbeeld Meedoen Zaanstad)

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

 

Let op!

Met het bestuur is een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

 

Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.

De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!

Informatie
Voor vragen omtrent de contributiebetaling kunt u ook terecht bij :

Petra Koppen: ledenadministratie@rcz.nu 

Contributierekening RCZ 

NL83INGB0000654925

t.n.v.  Racing Club Zaandam


Mocht contributiebetaling financieel een issue zijn, dan bestaat de mogelijkheid om de contributie door gemeente Zaanstad te laten betalen. Meer informatie vindt u hier:

Informatie over contributiebetaling via Meedoen Zaanstad    
NB: aanmelding via Meedoen Zaanstad alleen is niet voldoende voor inschrijving. Meld u of uw kind daarnaast aan bij rcz en we nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!